مدیریت: معصومی

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های تراورتن و مرمریت

 

 

 

آدرس ایمیل: info@shomine.com
وب سایت: www.shomine.com
تلفن: تلفن فروش سنگ: 6640260-0253 تلفن فروش شومینه: 6642260-0253
نمابر 0253-6640658
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
تلفن همراه: 0912-1513498
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
تلفن فروش سنگ: 6640260-0253 تلفن فروش شومینه: 6642260-0253