مدیریت: حمیدرضا صمیمی

تولیدکننده: ســنگ مرمریتآباده (کوپ، بریده)

 

آدرس ایمیل: samimistone@gmail.com
وب سایت: www.hamidstone.com
تلفن: 071-44353400 , 071-44353363 , 071-44353373
نمابر 071-44353400 , 071-44353363 , 071-44353373
آدرس دفتر مرکزی: آباده، شهرک صنعتی قدس
آدرس معدن: معــدن مرمریت:‌آباده، تپه‌های رباط شاه عباسی
تلفن همراه: 0917-1178718 (امیدرضا صمیمی) , 7092065-0917 (شکری)
آباده، شهرک صنعتی قدس
071-44353400 , 071-44353363 , 071-44353373