مدیریت: بصیری

وب سایت: www.hamidsang.safirb.com
تلفن: 021-44278935
نمابر 021-44278936
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بالاتراز فلکه اول صادقیه، انتهای خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه34
آدرس کارخانه: یزد، میبد، جنب کاشــی احسان، شهرک صنعتی جهان‌آباد
تلفن همراه: 0913-1521362
تهران، بالاتراز فلکه اول صادقیه، انتهای خیابان عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، غرفه34
021-44278935