مدیریت: حمیدرضا صمیمی

تولیدکننده: سنگ مرمریتآباده (کوپ-بریده)

آدرس ایمیل: samimistone@gmail.com
وب سایت: www.hamidstone.com
نمابر 44353373 -071 : 44353363 -071 : 44353400 -071
آدرس کارخانه: ‌آباده، شهرک صنعتی قدس
آدرس معدن: آدرس معدن مرمریت:‌آباده، تپه‌های رباط شاه عباسی
تلفن همراه: 1172844 -0917 (حمیدرضا صمیمی) 7092065-0917 (شکری)