حیدرباغی میاندوآب

حیدرباغی میاندوآب

استان آذربایجان غربی

موقعيت: 77 كيلومتری جنوب شرق مياندوآب

نوع سنگ: مرمر

بهرهبردار: شركت سپيد مرمر شاهين

آدرس بهرهبردار: تهران، سعادتآباد، ميدان كاج، خيابان سرو شرقی، پلاک 23

تلفن: 021-66947210 : 021-66434513
تلفن همراه: 0912-1240396
021-66947210 : 021-66434513