مدیریت: سید مرتضی میرخانی

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای گرانیت،

چینی، مرمریت، تراورتن و تزئینات

تلفن: 021-55210723 , 021-55215994 , 021-55202448
نمابر 021-55210691
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، اول جــاده قــم، روبروی پالایشگاه، شهر سنگ، خیابان 6، پلاک 4
تلفن همراه: 0912-3207985
تهــران، اول جــاده قــم، روبروی پالایشگاه، شهر سنگ، خیابان 6، پلاک 4
021-55210723 , 021-55215994 , 021-55202448