مدیریت: کریمی

تولیدکننده: انواع تراورتن، مرمریت

آدرس ایمیل: kharastone.co@gmail.com
نمابر 021-22707055
آدرس دفتر مرکزی: تهران، دربند، خیابان اسدالهی، کوچه بهشت، پلاک 2، واحد 2
تلفن همراه: 0912-1493781 : 0912-1013348
تهران، دربند، خیابان اسدالهی، کوچه بهشت، پلاک 2، واحد 2