مدیریت: طهماسبی -‌‌هاشمی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی، صادراتی و تزئینی

تلفن: 021-44164449
نمابر 021-44115394
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای رسالت غرب، نرسیده به سه راه دهکده، تعاونی سنگ تهران، واحد 16
تلفن همراه: 0912-2304493 : 0912-4937412
تهران، انتهای رسالت غرب، نرسیده به سه راه دهکده، تعاونی سنگ تهران، واحد 16
021-44164449