مدیریت: مهدی خیاط

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 051-36574990 ,6672228 -0513
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده قوچــان، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113، خانه سنگ، پلاک 20
تلفن همراه: 0915-3011130
مشهد، جاده قوچــان، بزرگراه آسیایی، شهر سنگ، آزادی 113، خانه سنگ، پلاک 20
051-36574990 ,6672228 -0513