خبرگزاری سنگ ایران

 خبرگزاری سنگ ایران

مدیریت: محمد حلاجیان

 

 

آدرس ایمیل: info@iranstonenews.com
وب سایت: www.iranstonenews.com
تلفن: 086-43241107-8
آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، محلات، کمربندی غربی، طبقه فوقانی شیرینی سرای بلوط
تلفن همراه: 0918-8650703 سردبیر: حامد صفر زاده 7169412 0912 : مدیر بازاریابی: فاطمه حاج قاسمی8600091 0910
استان مرکزی، محلات، کمربندی غربی، طبقه فوقانی شیرینی سرای بلوط
086-43241107-8