خدمات صنعتی میداس

خدمات صنعتی میداس

مدیریت: رضا استاد حسنعلی

تولیدکننده: انواع لوازم سنگبری و معادن

تلفن: 086-43324123
آدرس دفتر مرکزی: نیم‌ور، خیابان امام خمینی، کوچه بهار 23
تلفن همراه: 0918-8664127
نیم‌ور، خیابان امام خمینی، کوچه بهار 23
086-43324123