خرمدره فارس (ساریخانی)

خرمدره فارس (ساریخانی)

مدیریت: ساریخانی

تولید و توزیع سنگ دهبید و تراورتن

آدرس ایمیل: kdfco.co@gmail.com
وب سایت: www.kdfco.co
تلفن: 071-44453290-1 , 021-44119861-2
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای رسالت غرب، بلوار اندیشه، مجتمع سنگ تهران، واحد 24
آدرس کارخانه: فارس، صفاشــهر، کیلومتر3جاده دهبید خرمی
تلفن همراه: 3512025 -0917
تهران، انتهای رسالت غرب، بلوار اندیشه، مجتمع سنگ تهران، واحد 24
071-44453290-1 , 021-44119861-2