خرم نو گرانیت

خرم نو گرانیت

مدیریت: علی اصغر معاذی

تولیدکننده: انواع سنگ گرانیت

تلفن: 031-33802113
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 30
تلفن همراه: 1186133 -0913(معاذی) و 1186133-0903
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 30
031-33802113