موقعيت: 95 كيلومتري جنوب شرق زنجان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت معدنی مهرآجين

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، روبروی شيرخوارگاه آمنه، كوچه ليدا، پلاک 55

تلفن: 021-88600922 : 021-88881338 : 021-88880147
021-88600922 : 021-88881338 : 021-88880147