خلیج فارس نو

خلیج فارس نو

مدیریت: محب محمدی

تولیدکننده: مرمریتآباده

 

تلفن: 031-33802893
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34(گچ)
تلفن همراه: 1111522 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34(گچ)
031-33802893