خندق فنی مهندسی

خندق فنی مهندسی

مدیریت: طاهری

خدمات حفاری و انفجار و استخراج و لرزه نگاری

آدرس ایمیل: info@khandagh.com
وب سایت: www.khandagh.com
نمابر 2657832 -0313 :2659756 -0313 : 2664325 -0313
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، نبش چهارراه گلزار، ساختمان باران، طبقه همکف، شرکت خندق
تلفن همراه: 1108968 -0913 : 1042712 -0913
اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، نبش چهارراه گلزار، ساختمان باران، طبقه همکف، شرکت خندق