مدیریت: سید محسن بنی‌هاشمی

تولید کننده: مرمریت خوبسنگان، دهبید مشکی

 

 

 

تلفن: 031-33807661-2
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، روبروی پمپ بنزین تاج، خیابان 44
تلفن همراه: 0913-5500771
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، روبروی پمپ بنزین تاج، خیابان 44
031-33807661-2