مدیریت: خوشدل

تولیدکننده: انواع سنگهای داخلی و خارجی (گرانیت، تراورتن، مرمریت و چینی)

تلفن: 051-36583732 , 051-36658307 , 051-36675553 , 051-36675557 , 051-36663494
آدرس دفتر مرکزی:  مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، نبش آزادی 113 /  مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راهی دانش، داخل آزادی 115، قطعه هشتم، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-4500816 , 0915-1110819
 مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، نبش آزادی 113 /  مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راهی دانش، داخل آزادی 115، قطعه هشتم، سمت چپ
051-36583732 , 051-36658307 , 051-36675553 , 051-36675557 , 051-36663494