مدیریت: بختیاری

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 56231304 -021
نمابر 56231306 -021
آدرس دفتر مرکزی: حسن‌آباد، جاده قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، نرسیده به بلوار بوستان، قطعه c81
تلفن همراه: 1035087 -0912
حسن‌آباد، جاده قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بهارستان، نرسیده به بلوار بوستان، قطعه c81
56231304 -021