مدیریت: خیری

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 04137634503
آدرس دفتر مرکزی: عجب شیر شهرک صنعتی، صنعت 6
تلفن همراه: 09143502688
عجب شیر شهرک صنعتی، صنعت 6
04137634503