نوع سنگ: تراورتن

موقعیت: ابرکوه

بهرهبردار: خلیل حیدرزاده بیوکی

آدرس بهرهبردار: یزد، تفت، شهرک سفید کوه، شرکت یزد آذرین

آدرس ایمیل: info@azaringroup.com
تلفن همراه: 09131531491