مدیریت: داوریان

تولیدکننده: تراورتن سفید، کرم و شکلاتی

تلفن: 031-33803779 , 031-33800519
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1303032
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33803779 , 031-33800519