موقعيت: 81 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: غلامرضا محمدیراد

آدرس بهرهبردار: محلات، قطب صنعتی صدریه، سنگبری ایمان

تلفن: 0864-3226564
تلفن همراه: 0918-1659267
0864-3226564