موقعيت: 80 كيلومتری جنوب غرب كرمان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: فرهاد خدامیپور

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان سهروردی شمالی، بالاتر از چهارراه عباسآباد

تلفن: 021-88749119
تلفن همراه: 0912-1305676
021-88749119