مدیریت: کریمی

تولیدکننده: انواع سـنگهای مرمریت، تراورتن

آدرس ایمیل: ariya-amk@yahoo.com
نمابر 031-33807058
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 20 و 24
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان 20 و 24
031-33804345 , 031-33802264