مدیریت: حاج صمدی

تهیــه و تولید انــواع سنگهای تراورتن،

مرمریت، گرانیت

تلفن: 021-56231956-7
نمابر 021-56231958
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
تلفن همراه: 0912-1307177 و 1306177-0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
021-56231956-7