مدیریت: طوسی

تولیدکننده: تراورتن سلطان سلیمان، قلعه

سرخ، مرمریت ســبزوار، مرمریت بجنورد،

گرانیت تایباد

تلفن: 051-3766547-8 , 051-33554171 , 051-36662947
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 26، شهید سخاوتی، پلاک 4
آدرس کارخانه: کیلومتر 20 جاده مشهد فریمان، تپه سلام، نبش کوچه 3، سنگبری ما / آدرس فروشــگاه: مشــهد، بعــد از پلیــس قاسم‌آباد (شهرک غرب،) بین آزادی 107 و 109صنایع درکاو
تلفن همراه: 0915-3521238 , 0915-1027432
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 26، شهید سخاوتی، پلاک 4
051-3766547-8 , 051-33554171 , 051-36662947