مدیریت: زینالی

توزیع‌کننده: سنگهای ساختمانی و تزئینی

 

 

آدرس ایمیل: majid.zeynali@yahoo.com
تلفن: 021-44272167
نمابر 021-44221323 :
آدرس دفتر مرکزی: : تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، خیابان حایری، مجتمع سنگ پایتخت، واحد 42/1
تلفن همراه: 0912-1441036
: تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، خیابان حایری، مجتمع سنگ پایتخت، واحد 42/1
021-44272167