دریژان غربی (ازنا)

دریژان غربی (ازنا)

موقعيت: استان لرستان شهرستان دورود

نوع سنگ: چينی

بهرهبردار: شركت سرمایهگذاری توسعه صنایع معادن كوثر (سهامی عام)

آدرس بهرهبردار: تهران، سهروردی شمالی، هویزه شرقی، پلاک 48

تلفن واحد فروش: 88503332-021

تلفن: 021-88501040
021-88501040