دشت قوره شماره 2

دشت قوره شماره 2

استان آذربایجان غربی

موقعيت: 18 كيلومتری جنوب شرق نقده

نوع سنگ: چينی