دقت تراشکاری

دقت تراشکاری

مدیریت: رحیمی

تعمیرات دستگاههای سنگبری

تلفن: 031-33800669
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 14، روبروی سنگبری تخت جمشید نو
تلفن همراه: 0913-3114186
اصفهان، محمودآباد، خیابان 14، روبروی سنگبری تخت جمشید نو
031-33800669