مدیریت: مسعود اشعری

تولیدکننده: چکشهای حفاری و کلیه تجهیزات معدنی

آدرس ایمیل: info@daghighsanat.com
وب سایت: www.daghighsanat.com
تلفن: 021-66424100
نمابر 021-66902355
آدرس دفتر مرکزی: نمایشگاه: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک 21
آدرس کارخانه: جاده کرج - قزوین، بعد از پلیس راه، بلوار طاووسیه، نبش خیابان 54 - تلفن 02644384212 : نمابر 02644383674
تلفن همراه: 0919-8236139
نمایشگاه: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان نیایش شرقی، پلاک 21
021-66424100