مدیریت: مصطفی حاجی حیدری

تولیدکننده: انواع گرانیت، مرمریت و تراورتن

آدرس ایمیل: mhajheidai@yahoo.com
وب سایت: www.delta-stone.com
تلفن: 031-33808888
نمابر 031-33808050
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1188050
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
031-33808888