مدیریت: میرجلیلی

تلفن: 021-55203456
نمابر 55218778 -021
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، شهرسنگ، خیابان چهارم، پلاک 12
تلفن همراه: 0912-3013743
جاده قدیم قم، شهرسنگ، خیابان چهارم، پلاک 12
021-55203456