مدیریت: محسن فلاح

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 051-36651133 , 051-36676233
نمابر 051-36676234 , 051-36513477
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، شهر سنگ، آزادی 115، سه راه دوم سمت راست / مشهد، شهر سنگ، آزادی 115، بعد از سه راه دوم، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-1131792 , 0915-1175829 , 0915-1572757
مشهد، شهر سنگ، آزادی 115، سه راه دوم سمت راست / مشهد، شهر سنگ، آزادی 115، بعد از سه راه دوم، سمت چپ
051-36651133 , 051-36676233