دنا ماشین قطب

دنا ماشین قطب

مدیریت: قطب

تولیدکننده: ماشینآلات معدنی، صنعتی و
قالب
های صنعتی و برش سازهای بتنی

وب سایت: www.dena-machine.com
تلفن: 031-33804070
نمابر 031-33804505
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، بین خیابان‌های 22 و 20
تلفن همراه: 0913-1250124
اصفهان، محمودآباد، بین خیابان‌های 22 و 20
031-33804070