مدیریت: انصاری

تولیدکننده: ماشینآلات معدنی، صنعتی و قالبهای صنعتی، مجری خدمات برش بتن، ژئوتکنیک و نمونهگیری

آدرس ایمیل: info@dena-machine.com
وب سایت: www.dena-machine.com ** www.denamachine.blogsky.com
تلفن: 03133804070
نمابر 03133804505
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر 5 جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان‌های 20 و 22
تلفن همراه: 09121250124
اصفهان، کیلومتر 5 جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، بین خیابان‌های 20 و 22
03133804070