مدیریت: افشاری

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56232257
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، خیابان گلشن 4، پلاک 9
تلفن همراه: 0912-3759435
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، خیابان گلشن 4، پلاک 9
021-56232257