مدیریت: اکبر ناصری

تولیدکننده لوازم بادی، پخش کننده لوازم شات -کریت

وب سایت: www.donyaemadan.com
تلفن: 021-33756666
نمابر 021-33743364
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهر ری، خیابان شهید علینواز، نرسیده به میدان صفائیه، پلاک 22
تلفن همراه: 0912-1464249
تهران، شهر ری، خیابان شهید علینواز، نرسیده به میدان صفائیه، پلاک 22
021-33756666