دنیا سنگ زیبا

دنیا سنگ زیبا

 مدیریت: علیرضا آریانی

تولیدکننده: فرآوری و توزیع انواع سنگهای ساختمانی

نمابر 021-44116596
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 39، پلاک 29
تلفن همراه: 0912-2365343
تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 39، پلاک 29