دهبید سنگ مولائی

دهبید سنگ مولائی

دهبید سنگ مولائی

مدیریت: مولائی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی مرمریت کرم، نسکافه‌ای، پرطاووسی، دیپلمات، تراورتن

آدرس دفتر مرکزی: میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، انبار تهران شرق پلاک 19
تلفن همراه: 0917-2007277 : 0917-1537277
میدان رسالت، خیابان نیروی دریایی، انبار تهران شرق پلاک 19