مدیریت: تقوی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@decora-stone.com / foadtaghavi@decora-stone.com
وب سایت: www.decora-stone.com
تلفن: 021-76200113
نمابر 021-76200114
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، کیلومتر20جاده دماوند، جاجرود، خیابان ســدلتیان، کوچه دانش، پلاک110
تلفن همراه: 0912-2952582 , 0912-6104256
تهــران، کیلومتر20جاده دماوند، جاجرود، خیابان ســدلتیان، کوچه دانش، پلاک110
021-76200113