دیسک کوهبران سپاهان

دیسک کوهبران سپاهان

مدیریت: کمالی

تولیدکننده و توزیع‌کننده انواع سگمنت‌های سخت بر

تلفن: 0314-5850170
آدرس دفتر مرکزی: یزد، مهریز، جاده یزد-کرمان، روبروی پارس خودرو * اصفهان، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان یکم شرقی، کوچه 8
تلفن همراه: 0913-1546842
یزد، مهریز، جاده یزد-کرمان، روبروی پارس خودرو *اصفهان، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان یکم شرقی، کوچه 8
0314-5850170