نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: 19 كيلومتری شرق همدان

بهرهبردار: احمدرضا آقا محمدی

آدرس بهرهبردار: همدان، اعتمادیه، بلوار بهارستان، كوچه آراسته، پلاک 26

تلفن همراه: 0918-1663563