مدیریت: نظیری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس انبار مرکزی و دفتر فروش: تهران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 38

آدرس انبار شماره :2جاده اندیشه کرج، بازار سنگ پایتخت، قطعه 52

آدرس ایمیل: anaziri55@yahoo.com
تلفن: 021-44151409
نمابر 021-44146265
تلفن همراه: 0912-1353243
021-44151409