نوع سنگ: تراورتن

موقعیت: ابرکوه

بهرهبردار: منصور صفری

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خمینی شهر بلوار توحید، کوچه شماره 20، پلاک77

تلفن همراه: 09133121980