مدیریت: معینی- ربیعی

تولیدکننده: چینی، مرمریت، تراورتن (اسلب)

تلفن: 021-56232445 , 021-56232446
نمابر 021-56232444
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 3، پلاک 5
تلفن همراه: 3131564 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 3، پلاک 5
021-56232445 , 021-56232446