راک استون ایران

راک استون ایران

مدیریت: یزدانی

تولیدکننــده: فرآوری ســنگهای تراورتن

و مرمریت

تلفن: 021-56235909
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک 5
تلفن همراه: 0912-6346513 , 0912-6301142
اتوبان تهــران - قم، بعد از فرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 9، پلاک 5
021-56235909