مدیریت: اسداله رحیمی

تولیدکننده: ســنگ‌های ساختمانی سفید و گرانیت (بورس پله، پلاک، اپن)

 

 

 

تلفن: 031-42524175
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز2، خیابان چهارم مرکزی
تلفن همراه: 0913-3326448 , 0913-3312282 , 0913-3316904
اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، فاز2، خیابان چهارم مرکزی
031-42524175