مدیریت: رضا پاشاه

آدرس ایمیل: irstones@yahoo.com ** info@irstones.com
وب سایت: www.instone.ir
نمابر 021-22432892 -- 021-22432897
آدرس دفتر مرکزی: تهران، تقاطع چمران یادگار، جنب سرای محله اوین، پلاک 35+1، ساختمان آریا، طبقه سوم جنوبی، واحد 10
تلفن همراه: 0912-1961217
تهران، تقاطع چمران یادگار، جنب سرای محله اوین، پلاک 35+1، ساختمان آریا، طبقه سوم جنوبی، واحد 10